Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2020


File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2020
Dự kiến, từ ngày 01/01/2020, lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng. Bởi vậy, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng được điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới. Trong bài viết này, Excelketoan.com xin chia sẻ các bạn File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2020 đối với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định để quý khách hàng được biết.
Hình ảnh: File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2020
File Excel này được lập dựa trên các văn bản pháp luật sau đây:
C Luật BHYT 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
C Luật việc làm 2013;
C Luật BHXH 2014;
C Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT;
C Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
C Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 2020;
C Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Các bạn đang xem bài viết: File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2020
Các từ khóa liên quan: File Excel tính tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2020; File Excel theo dõi đóng BHXH; Tải File Excel tính tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; File Excel tính tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN dành cho người lao động; Bảng theo dõi đóng BHXH; File Excel tính đóng BHXH Bắt Buộc Từ Năm 2020.
Có thể bạn quan tâm:
Năm 2020, người lao động sẽ được cấp Thẻ bảo hiểm xã hội
Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 96 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: “Đến năm 2020, Thẻ bảo hiểm xã hội sẽ thay thế cho Sổ bảo hiểm xã hội hiện hành”.
Như vậy, khi đó người lao động sẽ bảo quản, sử dụng Thẻ bảo hiểm xã hội thuận tiện hơn hiện nay; Thẻ bảo hiểm xã hội dùng để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, Quốc hội cũng giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.
Nguồn: Thuvienphapluat

Link Download: Các bạn chat với tư vấn viên (giờ hành chính) để nhận link tải miễn phí nha ^_^

Back To Top