Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Mẫu Bảng Chấm Công Mới Nhất 2019


Mẫu Bảng Chấm Công Mới Nhất 2019
Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, ... để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị. Trong bài viết này, Excelketoan.com xin chia sẽ các bạn Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 133 và 200 mới nhất được thiết lập đầy đủ 12 tháng, có sẵn các công thức tính Tổng ngày công.
Hình ảnh: Mẫu Bảng Chấm Công Mới Nhất 2019
Phương pháp chấm công:
Tùy thuộc vào điều kiện công tác và trình độ kế toán tại đơn vị để sử dụng 1 trong các phương pháp chấm công sau:
C Chấm công ngày:
Mỗi khi người lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác như hội nghị, họp,... thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công cho ngày đó.
Cần chú ý 2 trường hợp:
    -  Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất. Ví dụ người lao động A trong ngày họp 5 giờ làm lương thời gian 3 giờ thì cả ngày hôm đó chấm “H” Hội họp.
     - Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian bằng nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc diễn ra trước.
C Chấm công theo giờ:
Trong ngày người lao động làm bao nhiêu công việc thì chấm công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu tương ứng.
C Chấm công nghỉ bù:
Nghỉ bù chỉ áp dụng trong trường hợp làm thêm giờ hưởng lương thời gian nhưng không thanh toán lương làm thêm, do đó khi người lao động nghỉ bù thì chấm "NB" và vẫn tính trả lương thời gian.
Nguồn: Internet
Các bạn đang xem bài viết: Mẫu Bảng Chấm Công Mới Nhất 2019
Các từ khóa liên quan: tải mẫu bảng chấm công mới nhất 2019, file excel bảng chấm công mới nhất 2019, tải mẫu bảng chấm công bằng excel, bảng chấm công theo thông tư 133 và 200 mới nhất, tải miễn phí bảng chấm công mới  nhất 2019, download mẫu bảng chấm công mới nhất 2019.

Link Download: Các bạn chat với tư vấn viên (giờ hành chính) để nhận link tải miễn phí nha ^_^

Back To Top