Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Mẫu File Excel Báo Cáo Tài Chính Và Sổ Sách Kế Toán Doanh Nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản


Mẫu File Excel Báo Cáo Tài Chính Và Sổ Sách Kế Toán Doanh Nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản
Trong bài viết này Excelketoan.com hướng dẫn các bạn quy trình làm báo cáo tài chính và sổ doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản. Bạn nào muốn tải full file về tham khảo thì nhấp vào link download bên dưới hoặc có thể Chat với bộ phận tư vấn ở góc dưới bên phải ( giờ hành chính) để được hỗ trợ nhé.
Hình ảnh: Mẫu File Excel Báo Cáo Tài Chính Và Sổ Sách Kế Toán Doanh Nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản
Quy trình làm báo cáo tài chính và sổ doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản bao gồm:
C Bảng cân đối tài khoản;
C Báo cáo tình hình tài chính;
C Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
C Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
C Bản thuyết minh báo cáo tài chính;
C Sổ cái 111 – Tiền mặt;
C Sổ quỹ tiền mặt;
C Sổ tiền gửi ngân hàng;
C Bảng trích khấu hao TSCĐ;
C Bảng phân bổ chi phí trả trước;
C Bảng tổng hợp công nợ phải thu, phải trả;
C Bảng thanh toán lương;
C Bảng chấm công.

Các bạn đang xem bài viết: Mẫu File Excel Báo Cáo Tài Chính Và Sổ Sách Kế Toán Doanh Nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản
Các bạn chat với tư vấn viên (giờ hành chính) để nhận link tải miễn phí nha ^_^

Back To Top