Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

File Excel Mẫu Báo Cáo Tài Chính & Các Loại Sổ Công Ty Du Lịch


File Excel Mẫu Báo Cáo Tài Chính & Các Loại Sổ Công Ty Du Lịch
Bạn làm công ty Du lịch? Bạn chưa biết cách làm báo cáo tài chính? Bạn không biết tạo mẫu sổ thể nào sao cho phù hợp? Trong bài viết này, Excelketoan.com xin chia sẻ các bạn mẫu BCTC và các loại sổ công ty Du lịch, giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc làm báo cáo hoàn chỉnh, nhanh chóng, hiệu quả và chính xác nhất.
Hình ảnh: File Excel Mẫu Báo Cáo Tài Chính & Các Loại Sổ Công Ty Du Lịch
Báo cáo tài chính là gì?  
Báo cáo tài chính là văn bản cung cấp các thông tin kinh tế được trình bày dưới dạng các số liệu, bảng biểu thống kê phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống báo cáo tài chính tập hợp các báo cáo thể hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh thông tin về tình hình tài chính - kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, là nguồn thông tin tham khảo cực kỳ quan trọng để nhà quản trị đưa ra các quyết định đầu tư kinh doanh.
File bao gồm:
C Bảng cân đối tài khoản;
C Bảng tổng hợp công nợ phải trả;
C Bảng cân đối kế toán;
C Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
C Bản thuyết minh báo cáo tài chính;
C Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
C Sổ quỹ tiền mặt;
C Sổ tiền gửi ngân hàng năm 2012;
C Bảng tổng hợp thuế và doanh thu.
Nguổn: Bùi Thúy Hà
Các bạn đang xem bài viết: File Excel Mẫu Báo Cáo Tài Chính & Các Loại Sổ Công Ty Du Lịch
Các từ khóa liên quan: Tải mẫu sổ và mẫu báo cáo tài chính công ty du lịch, Download mẫu BCTC và các loại sổ công ty du lịch, Mẫu BCTC và sổ công ty du lịch, mẫu sổ công ty du lịch, tải mẫu báo cáo tải chính công ty du lịch bằng excel.
Có thể bạn quan tâm:
Những việc cần làm trước khi lập Báo Cáo Tài Chính
| Tiền mặt: Kiểm tra, bổ sung biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.              
| Tiền gửi ngân hàng: Các bạn nên lấy tất cả các số phụ của những ngân hàng công ty mở tài khoản về để đối chiếu, có bao nhiêu tài khoản ngân hàng thì nhớ lấy bấy nhiêu sổ phụ, kể cả các tài khoản không có phát sinh.
| Tiền tạm ứng: Kiểm tra đối chiếu để hoàn ứng nếu ứng mà chưa xài hết.
| Các khoản phải thu, phải trả: Làm biên bản đối chiếu các khoản này đến hết năm lập BCTC.
| Hàng tồn kho: Kiểm tra hàng nhập và hàng xuất đã đúng chưa? Có cần lập dự phòng gì không? Tuyệt đối không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.
| Thuế GTGT được khấu trừ:
 Đối chiếu số dư ở chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT tháng 12 hoặc quý 04 so với số dư ở TK 1331: Nếu hóa đơn tháng/ quý nào khai tháng/quý đó thì kết quả bằng nhau.
Trường hợp không bằng nhau (do hóa đơn mua vào khai không đúng tháng/quý) thì cần kiểm tra lại, nếu chưa kê thì kê vào tháng hoặc Quý sau.
| Phân bổ chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định: Kiểm tra xem đã phân bổ chi phí, tính khấu hao hay chưa? Loại chi phí phân bổ, khấu hao nào hợp lý? Chi phí nào không hợp lý?
| Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN: Kế toán cần kiểm tra xem: Đã hạch toán lương chưa? Đã trích các khoản theo lương chưa? Đã khớp với thông báo của cơ quan BHXH hay chưa? Các cá nhân có MST hay chưa?…
| Giá vốn: Đối chiếu nghiệp vụ ghi nhận doanh thu và nghiệp vụ ghi nhận giá vốn để làm rõ giá vốn được trừ và giá vốn không được trừ? Căn cứ để tính giá thành là gì? Có vượt định mức cho phép không? Đã hạch toán, tập hợp, kết chuyển giá vốn chưa?
| Doanh thu: Kiểm tra doanh thu nào chịu thuế TNDN, doanh thu nào được ưu đãi, miễn thuế…?
| Chi phí: Chi phí nào hợp lý? Chi phí nào không hợp lý?
| Kết chuyển doanh thu chi phí: Xem đã kết chuyển hết chưa? TK từ loại 5 đến loại 9 không có số dư cuối kỳ.


Link Download: Các bạn chat với tư vấn viên (giờ hành chính) để nhận link tải miễn phí nha ^_^

Back To Top