Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

File Excel Bảng Thanh Toán Tiền Lương Mới Nhất Theo Thông Tư 133


File Excel Bảng Thanh Toán Tiền Lương Mới Nhất Theo Thông Tư 133
Mẫu Bảng thanh toán tiền lương được bộ phận kế toán, hành chính tham khảo khi thực hiện tính lương vào cuối mỗi tháng cho cán bộ công nhân viên tại công ty. Nó là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong đơn vị đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương. Hôm nay, Excelketoan.com sẽ chia sẻ tới các bạn mẫu Bảng thanh toán tiền lương và cách lập theo Thông tư 133,  hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!
Hình ảnh: File Excel Bảng Thanh Toán Tiền Lương Mới Nhất Theo Thông Tư 133
Mục đích:
C Là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động;
C Kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp.
C Đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.
Hướng dẫn ghi Bảng thanh toán tiền lương:
C Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương.
C Cột 1,2: Ghi bậc lương, hệ số lương của người lao động.
C Cột 3,4: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm.
C Cột 5,6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.
C Cột 7,8: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương.
C Cột 9: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.
C Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.
C Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng.
C Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người.
C Cột 13,14,15,16: Ghi các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng.
C Cột 17,18: Ghi số tiền còn được nhận kỳ II.
C Cột C: Người lao động ký nhận khi nhận lương kỳ II.
Các bạn đang xem bài viết: File Excel Bảng Thanh Toán Tiền Lương Mới Nhất Theo Thông Tư 133
Các từ khóa liên quan: tải file excel bảng thanh toán tiền lương mới nhất theo thông tư 133, tải, file excel bảng thanh toán tiền lương mới nhất, tải bảng thanh toán tiền lương mới nhất theo thông tư 133, mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 133 mới nhất, bảng thanh toán tiền lương mới nhất.
Có thể bạn quan tâm:
Những điều cần biết về Bảng thanh toán tiền lương
| Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành…
| Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng soát xét xong trình cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký duyệt, chuyển cho kế toán lập phiếu chi và phát lương. Bảng thanh toán tiền lương được lưu tại phòng (ban) kế toán của đơn vị.
| Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay.


Link Download: Các bạn chat với tư vấn viên (giờ hành chính) để nhận link tải miễn phí nha ^_^

Back To Top