Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Tải File Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200


File Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư  200 - Đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Nay Excelketoan.com xin chia sẽ các bạn mẫu báo cáo tài chính theo thong tu 200 mới nhất.
 
Hình ảnh: Tải file excel báo cáo tài chính theo thông tư 200
Nội dung file báo cáo tài chính:
1. Bảng tổng hợp các tài khoản.
2. Bảng cân đối sổ phát sinh.
3. Bảng cân đối kế toán.
4. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh.
5. Bảng lưu chuyển tiền tệ.
6. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.
Các bạn đang xem bài viết: Tải File Excel Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư  200
Các từ khóa liên quan: Tải miễn phí file mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200, tải mẫu file báo cáo tài chính theo thông tư 200, mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng excel, tải mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng excel, file excel báo cáo tài chính theo thông tư 200 bằng excel, mẫu file báo cáo tài chính theo thông tư 200, mẫu báo cáo tài chính excel theo thong tư 200.
Có thể bạn quan tâm:
Các đối tượng phải lập báo cáo tài chính
→ Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đều phải lập báo cáo tài chính doanh nghiệp năm.
→ Các công ty mẹ, Tổng công ty có đơn vị trực thuộc ngoài việc phải lập báo cáo tài chính của Công ty còn phải lập báo cáo tài chính cho tập đoàn, Tổng công ty.
→ Các doanh nghiệp được xếp vào “Doanh nghiệp lớn” áp dụng mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 như trong bài viết này.

Link Download: Các bạn chat với tư vấn viên (giờ hành chính) để nhận link tải miễn phí nha ^_^


Back To Top