Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133


Tải File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133 - Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái.
Đây là một trong những mẫu sổ được sử dụng thường xuyên và phố biến, do phản ánh các nghiệp vụ phát sinh liên tục, hàng ngày. 
Trong bài viết này, Excelketoan.com xin chia sẻ với các bạn Mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133 trên Excel.,
Hình ảnh File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 133
Lưu ý: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.  
Các bạn tải mẫu về:
→ Bản word S03a- DNN
→ Bản Excel S03a-DNN
Kết cấu mẫu sổ nhật ký chung
Kết cấu sổ Nhật ký chung được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này:
◘ Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
◘ Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
◘ Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.
◘ Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.
◘ Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung
◘ Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, Tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.
◘ Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.
◘ Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.
Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.
Các bạn đang xem bài viết: Tải File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133
Các từ khóa liên quan: Mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133, tải mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133, mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133 bằng excel, tải mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133 bằng excel, file Excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133, tải mẫu file excel sổ nhật ký chung theo thông tư 133, tải sổ nhật ký chung theo Thông tư 133.
Có thế bạn quan tâm:
Phương pháp ghi sổ
Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên, trong trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở các sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó.
Các bạn chat với tư vấn viên (giờ hành chính) để nhận link tải miễn phí nha ^_^


Back To Top