Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Tải File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2019


Tải File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2019 - Theo nghị định 157/2018/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được điều chỉnh tăng. Bởi vậy, số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định cũng có một số thay đổi cho phù hợp.
Bài viết này sẽ cập nhập File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2019 cho các bạn kế toán và người lao động được biết và tiện theo dõi.
Ảnh chụp File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với NLĐ từ 01/01/2019
File Excel này được lập dựa trên các văn bản pháp luật sau đây:
1. Luật BHYT 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014).
2. Luật việc làm 2013.
3. Luật BHXH 2014.
4. Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT.
5. Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
6. Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động.
7. Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Các bạn đang xem bài viết: Tải File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2019.
Các từ khóa liên quan: File Excel tính tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2019; File Excel theo dõi đóng BHXH; Tải File Excel tính tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; File Excel tính tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN dành cho người lao động; Bảng theo dõi đóng BHXH; File Excel tính đóng BHXH Bắt Buộc Từ Năm 2019.
Có thể bạn quan tâm:
Tăng tiền lương tối đa để phải BHXH bắt buộc từ ngày 01/07/2019:
- Việc điều chỉnh tăng này nhằm phù hợp với việc tăng lương cơ sở năm 2019 và Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH 2014.
- Cụ thể:
 → Kể từ ngày 01/7/2019, tiền lương tháng tối đa đóng BHXH bắt buộc là 29.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở mới theo Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 70/2018/QH14).
→ Mức hiện hành là 27.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở hiện hành).Link Download: Các bạn chat với tư vấn viên (giờ hành chính) để nhận link tải miễn phí nha ^_^

Back To Top