Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

File Excel Báo Cáo Quản Trị Dùng Trong Doanh Nghiệp


Mời các bạn tải về File Excel Báo Cáo Quản Trị Dùng Trong Doanh Nghiệp giúp hỗ trợ đắc lực cho Giám đốc và Phòng kế toán quản trị.
Hình ảnh: File excel báo cáo quản trị dùng trong doanh nghiệp
File này siêu hay mọi người tải về tham khảo cho doanh nghiệp mình nhé!
³ Báo cáo tình hình kết quả kinh doanh.
³ Báo cáo quản trị thu chi trong doanh nghiệp.
³ Báo cáo tình hình doanh thu.
³ Báo cáo ngân sách lương thưởng.
³ Báo cáo chi phí hoạt động..
³ Báo cáo kế hoạch vay và trả nợ.
Các bạn đang xem bài viết: File excel báo cáo quản trị dùng trong doanh nghiệp
Các từ khóa liên quan: Tải file excel báo cáo quản trị dùng trong doanh nghiệp, file excel báo cáo quản trị dùng trong doanh nghiệp mới nhất, tải file báo cáo quản trị dùng trong doanh nghiệp bằng excel, file báo cáo quản trị dùng trong doanh nghiệp bằng excel mới nhất, file excel quản lý tài chính doanh nghiệp, file excel quản trị tài chính doanh nghiệp.
Có thể bạn quan tâm:
HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN BAO GỒM:
u Đối với tổ chức trả thu nhập:
[ Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
[ Phụ lục bảng kê chi tiết mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN; bảng kê chi tiết mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN; bảng kê chi tiết mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 Đối với cá nhân quyết toán thuế với cơ quan thuế:
[ Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
[ Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
[ Bảng chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.
ô Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
ô Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập)do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.
[ Bảng chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
[ Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Link Download: Các bạn chat với tư vấn viên (giờ hành chính) để nhận link tải miễn phí nha ^_^

Back To Top