Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

File excel giá thành công ty gia công mới nhất

File excel giá thành công ty gia công mới nhất. File excel này được thiết kế nhằm mục đích tham khảo và sử dụng trong các doanh nghiệp sản xuất hoặc gia công. Với file excel này giúp các bạn sẽ trở nên nhanh chóng với việc nhập liệu khá đơn giản, nhưng các báo đầu ra khá ổn.

Hình ảnh: File excel tính nhanh giá thành công ty gia công mới nhất


** File excel này bao gồm: 

- Nhập tồn đầu
- Cập nhật nhập vật tư
- Cập nhật xuất vật tư
- Tính giá vốn nguyên vật liệu
- Tính giá thành
- Báo cáo tổng hợp nhập
- Báo cáo tổng hợp xuất
- Báo cáo xuất nhập tồn
- Báo cáo giá thành sản phẩm
- Báo cáo chi phí sản xuất
Các bạn có thể download File excel tính nhanh giá thành công ty gia công mới nhất tại đây nhé:


Bài viết: "File excel tính nhanh giá thành công ty gia công mới nhất"

Back To Top