Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

File excel quản lý bán hàng

File excel quản lý bán hàng. Đây là File Excel sẽ giúp các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, các hộ kinh doanh, bán lẻ, các shop bán hàng online quản lý bán hàng, quản lý hàng hóa, theo dõi xuất nhập tồn, giúp xác định kết quả kinh doanh một các đơn giản nhất.

Hình ảnh: File Excel Quản lý bán hàng


** Ưu điểm :

  • File sử dụng Kỹ thuật VBA 
  •  Tăng tốc độ sử dụng file (không bị chậm)
  •  Lưu trữ không giới hạn, tối ưu dung lượng lưu trữ
  • Giúp người sử dụng tự phát triển tính năng bổ sung khi tìm hiểu VBA - Macro
  •  Đảm bảo sự logic trong quy trình xử lý nghiệp vụ (không thua kém phần mềm)
  • Mọi người hoàn toàn có thể tiếp cận và ứng dụng tính năng mở này của excel bằng hình thức tự nghiên cứu hoặc tham gia khóa học
Hình ảnh: DANH MỤC KHÁCH HÀNG

Hình ảnh : SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Hình ảnh: BÁO CÁO TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN KINH DOANH

Hình ảnh: HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Các bạn nhớ để lại Email để có thể tải File Excel Quản lý bán hàng tại đây nhé:
Bài viết: "File Excel Quản lý bán hàng"

Back To Top