Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Download File Excel kế toán kho

Download File Excel kế toán kho mới nhất 2017. Bạn đang là một kế toán kho, và bạn đang gặp rất nhiều rắc rối với những báo cáo hàng tồn, xuất nhập, thẻ kho chi tiết...
File excel này tổng hợp tất cả có 3 mẫu nhập xuất tồn kho, các phiếu xuất nhập  sẽ giúp các bạn kế toán kho dễ dàng thực hiện các công việc quản lý hàng tồn kho, in phiếu xuất, nhập kho, tổng hợp xuất nhập tồn,....

Hình ảnh: Download File Excel Kế toán kho
1. Mẫu nhập xuất tồn kho mẫu 01:
– Phiếu nhập kho
– Phiếu xuất kho
– Tổng hợp nhập xuất tồn
Mẫu này hạn chế do nhập xuất tách biệt làm hai sheet nên không thể làm thẻ kho chi tiết cho từng nguyên vật liệu

2. Mẫu nhập xuất tồn kho mẫu 02:
– Phiếu nhập kho
– Phiếu xuất kho
– Tổng hợp nhập xuất tồn
– Thẻ kho chi tiết vật tư

3. Mẫu nhập xuất tồn kho mẫu 03:
– Phiếu nhập kho
– Phiếu xuất kho
– Tổng hợp nhập xuất tồn
– Thẻ kho chi tiết vật tư

4. Mẫu nhập xuất tồn (theo dõi số lượng không theo dõi thành tiền)

Các bạn quan tâm tải File excel Kế toán kho tại đây nhé:
Bài viết: "Download File Excel kế toán kho"


Back To Top