Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

File excel viết hóa đơn GTGT

File excel viết hóa đơn GTGT
Ứng dụng của công nghệ thông tin vào doanh nghiệp ngày càng phổ biến thì các phần mềm doanh nghiệp như phần mềm kế toán excel giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp, nó sẽ giúp giải quyết công việc nhanh chóng mà kế toán không tốn quá nhiều thời gian như thế thống kế toán, thống kê thủ công trên giấy tờ trước đây.

Nếu các kế toán thường xuyên phải làm công việc viết các hóa đơn GTGT. Các kế toán có thể tham khảo mẫu Hóa đơn GTGT này nhé. Rất đơn giản nhưng cũng rất tiện lợi giúp cho kế toán tính toán chính xác và nhanh chóng. Mà không cần đến bất kỳ một phần mềm nào khác


Hình ảnh:File excel viết hóa đơn GTGT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILE

I. XUẤT HÓA ĐƠN GTGT
1. Nhập liệu hóa đơn cần xuất tại sheet "BANGTH"
2. In hóa đơn ở sheet "HDON GTGT"

II. XUẤT HÓA ĐƠN GTGT XUẤT KHẨU TẠI CHỖ, XUẤT VÀO KHU PHI THUẾ QUAN, XUẤT VÀO KHU CHẾ XUẤT...
Gõ trực tiếp số liệu vào
Trong file excel viết hóa đơn GTGT có hướng dẫn khá chi tiết về cách sử dụng. Các bạn làm kế toán và quản lí có thể tải về tham khảo, rất có ích cho công việc của các bạn và là tài liệu khá bổ ích cho công việc. 

Bạn tải tại đây nhé

Download: File excel viết hóa đơn GTGT
Nguồn: sưu tầm từ internet

Back To Top