Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Tổng hợp File Excel kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Tổng hợp File Excel kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Kế toán phải cẩn thận, tỷ mỷ do đó file Excel  kế toán phục vụ công tác kế toán cũng cần phải ổn định, tin cậy và an toàn dù là miễn phí.


Excel kế toán đã đóng góp không nhỏ trong nhiệm vụ hỗ trợ và giảm nhẹ nhiều trong công việc của kế toán từ việc ghi chép sổ sách, đến việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý.

  

Hình ảnh: Tổng hợp File Excel kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Một số phần mềm kế toán Excel hoàn toàn miễn phí nhưng sử dụng rất hiệu quả:

Phần mềm  Excel theo thông tư 200/2014/TT-BTC theo hình thức Nhật Ký Chung;
Tác giả : Chu Đình Xinh:

Phần mềm  Excel theo thông tư 200/2014/TT-BTC theo hình thức Chứng Từ Ghi Sổ;
Tác giả : Chu Đình Xinh:

Phần mềm  Excel theo thông tư 200/2014/TT-BTC theo hình thức Chứng Từ Ghi Sổ;
Tác giả : Nguyễn Hoàng Hùng

Phần mềm Excel theo thông tư 200/2014/TT-BTC theo hình thức Chứng Từ Ghi Sổ;
 Tác giả : Hoàng Bá Truyền

Trong quá trình sử dụng bạn nào cần thêm tài liệu Thực tế trong công ty để thực hành hay VIDEO hướng dẫn sử dụng thì Bình luận để lại email nhé, mình sẽ gửi cho các bạn.
Bạn muốn nhận và học cách sử dung File Excel , tải tại đây nhé :Download: Tổng hợp File Excel kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Nguồn: Tổng hợp từ diễn đàn dân kế toán

Back To Top