Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

File excel mẫu sổ nhật kí chung

File excel mẫu sổ nhật kí chung
Nhằm giúp bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Ad xin giới thiệu Mẫu sổ nhật ký chung được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC và theo thông tư 200 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC.

Sổ Nhật Ký Chung Là Sổ Kế Toán Tổng Hợp Dùng Để Ghi Chép Các Nghiệp Vụ Kinh Tế Tài Chính Phát Sinh Theo Trình Tự Thời Gian, Số Liệu Ghi Trên Sổ Nhật Ký Chung Dùng Làm Căn Cứ Để Ghi Sổ Cái.

1. Mẫu nhật kí chung theo quyết định 48 của Bộ Tài chính.


2. Mẫu nhật kí chung theo thông tư 200 của Bộ Tài chính.

3. File excel mẫu sổ nhật kí chung
Trong file có 2 sheet:

  • Sheet 1:  Mẫu nhật kí chung theo quyết định 48 của Bộ Tài chính.
  • Sheet 2: Mẫu nhật kí chung theo quyết định 15 (thông tư 200 tương tự) của Bộ Tài chính.


Hình ảnh: File excel mẫu sổ nhật kí chung

TẢI file excel mẫu sổ nhật kí chung tại đây:


Download:File excel mẫu sổ nhật kí chung

Back To Top