Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

File Excel Báo Cáo Quản Trị Thu Chi

File Excel báo cáo quản trị thu chi

File Excel báo cáo quản trị thu chi có thể áp dụng vào bất kì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào có phát sinh hoạt động thu chi.
  • Chủ doanh nghiệp hoặc kế toán: để quản lý chi phí của doanh nghiệp một cách đơn giản và hiệu quả chứ không quá phức tạp.
  • Thủ quỹ: để ghi chép tình hình nộp quỹ, tình hình sử dụng quỹ vào các khoản chi của tập thể…

File Excel báo cáo quản trị thu chi có giao diện khá đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng. Do đó, dù bạn không có nhiều kiến thức về kế toán hay công nghệ thông tin vẫn có thể tiếp cận và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và thành thạo


Hình ảnh: File Excel báo cáo quản trị thu chi
Bạn có thể chỉnh sửa theo tiêu thức phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình để tiện sử dụng và có hiệu suất cao nhất nhé
File này bao gồm các sheet như sau:

Sheet 1: Thông tin của Doanh nghiệp
Sheet 2: Kết quả sản xuất kinh doanh
Sheet 3: Ngân sách điều hành- 12 tháng
Sheet 4: Báo cáo doanh thu
Sheet 5: Ngân sách lương thưởng
Sheet 6: Báo cáo chi phí hoạt động
Sheet 7: Kế hoạch vay và trả nợ  ngân hàng 01
Sheet 8: Kế hoạch vay và trả nợ  ngân hàng 02

Sheet 9: Phân bổ khấu hao- phân bổ chi phí trước công cụ dụng cụ
Sheet 10: Khấu hao kế hoạch phân xưởng sản xuất

Các bạn làm kế toán có thể tải về tham khảo, rất có ích cho công việc của các bạn và là tài liệu khá bổ ích cho sinh viên ngành kế toán.
Bạn có thể download mẫu tại đây nhé :Download: Excel báo cáo quản trị thu chi

Nguồn: Tổng hợp từ diễn đàn dân kế toán

Back To Top