Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Tải file excel kế toán theo quyết định 48/2006/BTC

Tải file excel kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ- BTC, hôm nay excel kế toán chia sẻ cho các bạn File excel kế toán về TT 200 - do anh Đoàn Lê Dưỡng lập trình và biên soạn 

( Hình ảnh file : Excel kế toán 48 )
Bạn nào muốn sử dụng thì vui lòng đề lại bình luận bên dưới, hoặc inbox fanpage excel kế toán nha, File xài rất tốt ...
Video hướng dẫn sử dụng : 

Video : " Tải file excel kế toán theo quyết định 48/2006/BTC "
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
- Khi muốn di chuyển đến sổ sách, báo cáo, nhập liệu ..... Click phải chọn nơi cần đến.
Lưu ý - Nhập liệu bằng FORM
- Khi nhập liệu chứng từ, chọn 1 trong 7 mã nghiệp vụ sau (mặc định là phiếu thu)
C : Phiếu chi N : Phiếu nhập T : Phiếu thu X : Phiếu xuất
TK : Phiếu thu chuyển khoản CK : Phiếu chi chuyển khoản
TBH: Phiếu thu bán hàng (khi bán hàng thu bằng tiền mặt thì chọn mã này)
GS: Các bút toán ghi sổ (không liên quan đến thu chi nhập xuất, kết chuyển)
KC: Các bút toán kết chuyển.
- Nếu định khoản có VAT thì check vào VAT trong FORM.
- Ngày chứng từ phải là các kiểu : ddmm, dd/mm (sẽ trả về năm hệ thống), ddmmyy, dd/mm/yy, ddmmyyyy, dd/mm/yyyy. Nếu ngày CT bị lỗi, sẽ trả về ngày tháng hiện tại.
- Mỗi mặt hàng nhập một lần.
- Chọn nút GHI TIẾP nếu muốn sử dụng lại thông tin cũ (dùng cho 1 phiếu nhập , nhập cho nhiều mặt hàng), chọn nút GHI MỚI nếu muốn nhập CT mới.
- Khi cần xem sổ thì chạy nút THỰC HIỆN trong mỗi sổ sách, sổ sẽ chạy từ ngày ..... đến ngày...... trừ các số được lập theo năm, tháng.
- Khi hạch toán, nếu có tài khoản cấp 2 thì chọn cấp 2, không chọn cấp 1.
- Chạy sổ quỹ TM, tính Nhập xuất trước khi in phiếu.
- Mã đối tác công nợ phải tương đương tài khoản.
- Cập nhật số dư đầu kỳ :
Số dư tài khoản trong Bảng cân đối số phát sinh
Số dư hàng tồn kho trong Danh mục Hàng tồn kho
Số dư công nợ, khách hàng, tạm ứng trong Danh mục đối tác
Số dư tiền gửi ngân hàng trong Danh mục ngân hàng
Support Online: YM: amour2203
Mail: amour2203@yahoo.com
duongdl@cncaptech.edu.vn
Xin cám ơn đã dùng chương trình kế toán này. Rất mong nhận được góp ý của người dùng.Nguồn : phantuannam.com
Bài viết " Tải file excel kế toán theo quyết định 48/2006/BTC"

Back To Top