Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

File Excel quản lý Thu chi

File Excel Quản lý thu chi
Bài liên quan : Đề thi test phỏng vấn kế toán tổng hợp TPHCM
Chỉ nhập dữ liệu vào sheet "TH THU" và sheet "TH CHI" (đã có ví dụ như trong từng sheet)
Không nhập dữ liệu vào sheet "Phieu thu" và sheet "Phieu chi". 2 sheet này chỉ dùng khi muốn in phiếu thu phiếu chi ra
Khi muốn in phiếu thu hay phiếu chi chỉ cần nhập số phiếu (như số đã nhập trên sheet TH THU và TH CHI)
Còn tất cả những dữ liệu liên quan sẽ tự động thay đổi theo số phiếu bạn nhập
Bạn muốn in phiếu nào thì nhập đúng số phiếu là được
Đối với dòng "bằng chữ" trên phiếu thu, chi; phải cài thêm phần mềm tiện ích excel (có file gửi cùng), còn không thì phải gõ bằng tay....


* Lưu ý:
Nếu mở file excel lên mà không chạy. Các bạn chịu khó làm theo hướng dẫn hình bên dưới
Link Download:

Back To Top