Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Excel tính giá thành xây dựng xây lắp

File excel tính giá thành xây dựng xây lắp

- Khai báo vật tư, công trình
- Cập nhật dỡ dang công trình
- Xuất vật tư cho công trình
- Cập nhật chi phí nhân công và chi phí chung
- Tính giá thành


* Lưu ý: Nếu mở lên không chạy được các bạn nhớ enable content trong excel
Link Download:
http://bit.ly/taiexceltinhgiathanhxaydungxaylap

Back To Top